Stack Decisions

Application & Data

(16)
jQuery
JavaScript
Bootstrap
Java
MySQL
PostgreSQL
AngularJS
Amazon S3
Ruby
Sass
Heroku
Rails
SQLite
CoffeeScript
Unicorn
Open PostgreSQL Monitoring

Utilities

(1)
Devise

DevOps

(2)
Git
Capistrano