Grzegorz Ćwikliński
hunqer
CEO | Grzegorz Ćwikliński HQR
3 points