Tomas Sedlacek
tomassedlacek
CTO | Dataddo
3 points