aegis logo

aegis

Aegis is an AWS Lambda & API Gateway deployment tool for your serverless API projects

Stack Decisions

Application & Data

(2)
Go
AWS Lambda

Utilities

(1)
Amazon API Gateway