Alexandros Giouzenis
agios
CTO | Navarino
6 points

Companies